www.hovedgaard.dk
 
  Aktivitetskalenderen
  Markedspladsen
  Debatten
  Boligmarked
  Søgeportalen
  Halprojektet
 
 • Om projektet
 •  
   
   
 • Styregruppen
 •  
   
   
 • Borgerundersøgelse 2015
 •  
   
   
 • Udviklingsplanen
 •  
   
   
 • Tegning - stueplan
 •  
   
   
 • Tegning - 1. sal
 •  
   
   
 • Øvrige tegninger/skitser
 •  
   
   
 • Presse
 •  
   
    Erhvervslivet
    Buskøreplanen
    Det offentlige
    Foreninger
    Diverse
    Hovedgård Lokalråd
    Togstop - spørgeskema
    Fotogalleri august 2010
    Hjerterstarter
    Vær med på Hovedgaard.dk
    Fotogalleri sept. 2013
    Tograpport/NYT 2016
    Affaldsplan 2013-2024
    Motion i Anlægget
    Fotogalleri 2014
    Fotogalleri 2015
    Fotogalleri 2016
    Fotogalleri 2017-18
    Kontakt
    Login / Tilmeld
   
  Login | Tilmeld Om projektet  
   
  Projektplanen som - PDF fil - klik her

   

  Hovedgård Hallen –

  et aktivt samlingssted for hele byen

  I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere – børn, unge, voksne og ældre.

   

  Visionen er:

  ·         At Hovedgård Hallen kan understøtte Hovedgård som musikby med faciliteter hertil.

  ·         At Hovedgård Hallen både kan rumme de klassiske idrætsgrene som badminton, håndbold, fodbold og gymnastik og tilføje yderligere klassiske idrætsgrene som volleyball og basketball.

  ·         At Hovedgård Hallen kan rumme nye former for sport i Hovedgård som fitness, spinning mv.

  ·         At byens foreninger, der har lyst og ser en fordel i det, bliver hjemmehørende i Hovedgård Hallen

  ·         At der er aktivitet både i morgentimerne, i dagtimerne (skolen), om eftermiddagen og om aftenen

  ·         At skabe nye løsninger til hallen som fælles samlingssted. Det kan være multisal, caféområde, mødelokaler, socialt og ungemiljø, senioraktiviteter og samvær, tumleplads for de mindste, billard og bordtennis mv.

  ·         At rammerne for Hovedgård Hallen er fleksible til glæde for både skole, institutioner og fritidsliv

  ·         At byggeriet repræsenterer nye energirigtige løsninger

   

  For at realisere visionen kræver det at der sker en til- og ombygning af den nuværende hal.

   

  Udfordringer

  Hovedgård Hallen har i mange år været presset på kapaciteten. Skolen bruger hallen i dagtimerne, mens håndbold, fodbold og badminton er de store brugere af hallen eftermiddag og aften. Hertil kommer forskel-lige arrangementer såsom fastelavnsfest, kræmmermarked, skoleorkesterets julekoncert mm. 

   

  Håndbold og fodbold har et akut behov for flere timer i hallen, hvilket ikke er muligt med den nuværende kapacitet. Dertil oplever håndbold, fodbold og badminton udfordringer med pladsmangel, når spillerne skal varme op inden kamp og ved afholdelsen af stævner i hallen i weekenderne. Der er ingen mindre sale eller arealer til opvarmning, så opvarmning må foregå bag et håndboldmål eller ind og ud mellem tilskuerne og i indgangspartiet.

  Hovedgård er siden 2006 vokset med 523 indbyggere, og det har øget presset på hallen. Samtidig har ændringer i borgernes motionsvaner medført en efterspørgsel efter nye idrætsformer som fitness og spinning. Det er i dag ikke muligt at tilbyde fitness og spinning i den nuværende hal pga. pladsmangel.

  Med den nye folkeskolereform og kravet om mere bevægelse, samtidig med flere børn på Hovedgård Skole, oplever Hovedgård Skole markante kapacitetsudfordringer. Skolen har fået udvidet deres råderet over hallen i dagtimerne, men har alligevel udfordringer i forhold til at dække skolens behov for haltimer og andre idrætsfaciliteter.

  Udviklingsplanen for Hovedgård Hallen – et vigtigt redskab til realisering af visionen

  Siden juni 2014 har en bredt sammensat arbejdsgruppe arbejdet for at realisere visionen. Det er afgørende, at udbygningen og moderniseringen af hallen baseres på borgernes, foreningernes og institutionernes behov og ønsker. Ligeledes er det vigtigt, at den fremtidige drift af tilbygningen (og hallen i det hele taget), tænkes ind fra starten af, således at der sikres en sund og bæredygtig haldrift også på den lange bane.

   

  Derfor har vi besluttet at få udarbejdet en udviklingsplan for hallen i samarbejde med DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Udviklingsplanen skal både være grundlag for beslutninger om hallens udvikling og for søgning af fonde (fx Lokale- & Anlægningsfonden) til realisering af udviklingsplanen. Vi er glade for, at Kulturudvalget i Horsens Kommune tilsigter at bygge en ”multisal” i blandt andet Hovedgård i tilknytning til hallen. Men vi vil gerne, i samarbejde med kommunen, arbejde for at tilvejebringe yderligere midler via fonde, således at vi får et samlet projekt, der matcher Hovedgårds behov og ønsker bedst muligt. Udviklingsplanen er et vigtigt redskab hertil.

   

  Udviklingsplanen baserer sig på fire elementer:

  ·         Borger- og ungeundersøgelse som skal afdække borgernes behov og ønsker

  ·        Strategisk fundament for hallen samt udviklingspotentialer og
  udbygningsmuligheder

  ·         Illustrationer af de ønskede bygningsmæssige ændringer

  ·         Forslag til driftsbudget med udgangspunkt i anlægsinvesteringer

  Tidsplan

  Vi har netop igangsat det første element i udviklingsplanen: borger- og ungeundersøgelsen for egne midler. Borgerundersøgelsen forventes færdig 8. april 2015. Den samlede udviklingsplan forventes færdig september 2015.

   

  Helhedsplan for Hovedgård og halanalysen

  Udvikling af hallen til et samlingssted for hele byen harmonerer fint med helhedsplanen for Hovedgård og med Horsens Kommunes halanalyse fra foråret 2014. Et af målene i helhedsplanen er at udvikle og udbygge det aktive kultur- og fritidsliv i Hovedgård med et ønske fra lokalsamfundet om en udvidelse af de aktivitetsmuligheder, hallen giver mulighed for.

   

  Halanalysen konkluderede blandt andet at, der ikke var behov for at bygge nye 20x40 haller, men i stedet at udvikle eksisterende haller til lokale samlingssteder. Det er præcis det, vi vil med dette projekt.

   

  Bred i opbakning i Hovedgård til udvikling af hallen

  Arbejdsgruppen er nedsat af halbestyrelsen i forlængelse af halanalysen i foråret 2014. Der er bred opbakning fra byens foreninger og institutioner til arbejdsgruppen og til udvikling af hallen.

   

  Det kom bl.a. til udtryk ved et dialogmøde i december 2014, som arbejdsgruppen holdt. På dialogmødet deltog følgende foreninger og institutioner:

  -          Halbestyrelsen

  -          Hovedgård Blæserne

  -          Tennisafdelingen, Hovedgård Idrætsforening

  -          Hovedgård Erhverv

  -          Hovedgård BY-UHRpasserlaug

  -          Hovedgård Daginstitution

  -          Hovedgård Skoleorkester

  -          Hovedgaard Vandværk

  -          Hovedgård Bibliotek

  -          Hovedgård Skole

  -          Pensionistforeningen

  -          Badmintonafdelingen, Hovedgård Idrætsforening

  -          GHT Håndbold

  -          Fodboldafdelingen, Hovedgård Idrætsforening

  -          Vision 8732

  -          Lokalrådet

  -          Hovedgård og Omegn Gymnastikforening

  -          Hovedgård-bogen

  -          Borgerforeningen

  -          Hovedgård Vandværk

  -          Hovedgård Røde Kors

  -          Hovedgård Skytteforening

   

  Hovedgård Hallen

  Hovedgård Hallen er etableret af frivillige borgere og foreninger i 1970. Hallen drives af de 5 foreninger, som var hovedkræfterne bag etableringen af hallen: Hovedgård Borgerforening, Hovedgård Blæserne, Hovedgård Skoleorkester, Hovedgård Idrætsforening og Hovedgård Ungdomsstøtteforening.

  Hovedgård Hallen bærer præg af at være bygget for mere end 40 år siden. Den indeholder en håndboldbane på 20x40 meter, et mødelokale, omklædningsfaciliteter samt et cafeteria i den ene ende af hallen. Cafeteriet blev bygget til i 1988. Hovedgård Hallen har en driftsoverenskomst med Horsens Kommune, som giver Hovedgård Skole råderet over hallen i dagtimerne.

   

   

   
   
   
  Copyright © Andrewscom