www.hovedgaard.dk
 
  Aktivitetskalenderen
  Markedspladsen
  Debatten
  Boligmarked
  Søgeportalen
  Halprojektet
  Erhvervslivet
  Buskøreplanen
  Det offentlige
  Foreninger
  Diverse
  Hovedgård Lokalråd
 
 • Bestyrelsen
 •  
   
   
 • Nedsatte udvalg
 •  
   
   
 • Årsmøder 2014 - 2018
 •  
   
   
 • Forslag til arbejdsopgaver
 •  
   
   
 • Tog i Hovedgård
 •  
   
   
 • Vedtægter for Lokalrådet
 •  
   
   
 • Referater 2013
 •  
   
   
 • Referater 2014
 •  
   
   
 • Referater 2015
 •  
   
   
 • Referater 2016
 •  
   
   
 • Referater 2017
 •  
   
   
 • Referater 2018
 •  
   
   
 • Referater fra SAMBY
 •  
   
    Togstop - spørgeskema
    Fotogalleri august 2010
    Hjerterstarter
    Vær med på Hovedgaard.dk
    Fotogalleri sept. 2013
    Tograpport/NYT 2016
    Affaldsplan 2013-2024
    Motion i Anlægget
    Fotogalleri 2014
    Fotogalleri 2015
    Fotogalleri 2016
    Fotogalleri 2017-18
    Kontakt
    Login / Tilmeld
   
  Login | Tilmeld Årsmøder 2014 - 2018  
   

  Årsmødet den 12. marts 2018 i Hovedgård Hallens Café:


  Lokalrådets referat kan læses her  Østbirk Avis har følgende tre artikler fra mødet:


  http://www.oestbirk-avis.dk/er-der-en-horsens-kommune-uden-horsens-byskilte


  http://www.oestbirk-avis.dk/bypedel-i-hovedgard-pa-dagsordenen


  http://www.oestbirk-avis.dk/status-pa-hovedgards-halprojekter

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  Årsmødet den 21. marts 2017 i Hovedgård Hallens Café:


  Østbirk Avis har følgende to artikler fra mødet:

  http://oestbirk-avis.dk/hovedgard-ogsa-en-del-af-horsens-kommune

  http://oestbirk-avis.dk/hvad-sker-der-i-hovedgard


  Lokalrådets referat kan læses her
  Årsmødet den 30. marts 2016 - i Hovedgård Hallens café.

   

  Østbirk Avis har følgende artikel om mødet:

  Som sild i en tønde i Hovedgård

  Hovedgårdhallens Cafeteria var fyldt helt op ved Lokalrådets årsmøde onsdag aften.

  En af de bedste måder at gøre opmærksom på lokalemangel på, er ved fysisk at vise at pladsen er for trang.
   Sådan gør Hovedgård Lokalråd. For 3. år i træk var der sammensat et aktuelt program ved årsmødet, og for 3. gang var Hovedgårdhallens Cafeteria overfyldt, og som de øvrige gange med inviterede politikere som vidner.
   - For 2 år siden var det første gang vi havde tema udover selve årsmødet, og det har givet en fantastisk positiv søgning, siger Henrik Kjær Andersen, der på årsmødet holdte beretning for sidste gang. Formanden var nemlig afgående, efter godt 8 år valgte han at koncentrere sig om alle de øvrige foreninger den aktive Hovedgårdborger også er involveret i.
   Sidste år var udskolingsdebatten på programmet med et bredt politisk panel. For 2 år siden var Ole Pilgaard (DF) som nyvalgt formand for Tenik og Miljø i Hovedgård for at fortælle om de kommunale visioner. I år var temaet udvikling af Hovedgårdhallen og skolen samt nye boliger på Savværksgrunden og ved Coldingvej.

  Spændende punkter på dagsordenen
  Det var nok ikke så meget selve generalforsamlingen, der trak fremmødet op mod 90 i det lille lokale. Derimod nærmere udstykning af lokale byggegrunde, for det vækker altid bred interesse.
   Hans Jørgen Vinther fortale om 47 nye grunde på Coldingvej. Om 14 dage er vejen asfalteret, siger planen.
   - Det tager nok 10 år inden de er bebygget, vi starter med 28, sagde Hans Jørgen, der også er ved at forskønne Vestergade, hvor nr. 7 og 9 (skomageren) væltes og der opføres 9 lejeboliger, 4 i et plan på 80 kvm og 5 i to plan på 120, hver med en lille terasse.
   Grundene på Savværksgrunden fortalte Kaj Clemmensen fra P. Olesen og Sønner om. Her startes med 15-20 stk. enkelthuse engang efter sommerferien. Mod banen etableres en 7-8 meter høj vold og beplantning. Husene her bliver både til udlejning og ejerboliger, nogle fra 80-100 kvm og nogle fra 110 til 140 kvm.

  Udvikling af hallen og skolen
  Efter orienteringen om nye byggegrunde fik Lene Henriksen også 10 minutter for en orientering om projektet omkring Hovedgårdhallen. Hovedgårds kommende samlingssted skal rumme idræts-, musik-, kultur- og sundhedsaktiviteter, der henvender sig til borgere i alle livsfaser, men skal også sammentænkes med udefaciliteter og ikke mindst Hovedgård Skole, som står foran en bebudet renovering.
   Hovedgård Skole kunne skolebestyrelsesformand Janus Honoré berette om var på rette kurs, efter en turbulent periode, hvor både skoleleder og viceskoleleder havde forladt skolen, der havde haft et overforbrug på økonomien på 3,5 mill. kr. p.g.a. for dyr virkarordning og for mange lærere.
   - Skolen er et godt sted at være, forsikrede formanden, med god stemning og tryghed og kvalitetsrapport over gennemsnittet på forventede parametre.
   - Der er mange steder Hovedgård Skole trænger til renovering, sagde Janus Honoré og understregede at Lene Henriksens og arbejdsgrupens visioner om samskabelse mellem halprojekt og skole gav rigtig god mening.

  Det kan blive snart
  Den sidste i talerækken var Andreas Boesen (S), som både har sæde i Børne- og Skoleudvalget og er næstformand i Kulturudvalget.
   Ærligt fortalte Boesen om præmisser og muligheder.
   - Det er stensikkert at der er 10 mill. kr. til Hovedgårds projekt. Og hvis I kan ”nøjes” med 7-10 mill. til en træningshal, tror jeg det måske kan gå meget stærkt.
   Omkring renoveringen af Hovedgård Skole var udmeldingerne lidt mere tilbageholdne, men Andreas Boesen forventede dog at der skulle tages en beslutning om skolerne i en overskuelig fremtid.
   - Samlingen af udskolingerne er død og klyngesamarbejdet skal have tid. Nu ved vi at ingen skal lukkes, så vi skal snart igang med renoveringen på de 4 skoler, der trænger mest.
   Men Andreas Boesen udfordrede også Hovedgårdborgerne:
   - Kan der tænkes endnu mere sammen, end der allerede er gjort i projektet. Kan man tænke Hovedgård IF’s opvisningsbane brugt til bogligformål og flytte boldbanen. Skal der være 2 biblioteker i byen, var nogle af de politiske tanker, som ikke gav udsøgt begejstring hele vejen rundt, men nok også satte tanker igang andre steder.
   Hovedgård Svømmehal blev naturligvis også nævnt, og her var meldingen helt klar fra Boesen. Det er der ikke taget stilling til, det er en problemstilling som kommer.
   Den officielle del af årsmødet bød på beretning fra Henrik Kjær Andersen om aktiviteter i udskolingsdebat, om fornyet hjemmeside, hjertestarter på Skovly, stier og togstop samt den vellykkede kamp om bevarelse af busrute 202 med god hjælp fra Torben Engholm (S) og Kenneth Depenau. - Og efterfølgende en erkendighed til den afgående formand.
   Til bestyrelsen blev Mads Bjørn Jensen og Søren Haubjerg genvalgt. Marianne Johansen trådte i bestyrelsen i stedet for Hans Jørgen Vinther. Hovedgård Lokalråd konstituerer sig efterfølgende.

  Kopier dette link ind i din internet browser og se billederne fra aftenen:

  http://www.oestbirk-avis.dk/node/19401  Dagen efter - skrev Horsens Folkeblad følgende:


  Stor interesse for at høre om udstykninger

  Jens Amtoft

  Folk valfartede til generalforsamling i Hovedgård Lokalråd

  hovedgård - Der er mange nye boliger på vej i Hovedgård. På Hovedgård Lokalråds årsmøde i aftes blev planerne for flere af de kommende udstykninger præsenteret, og det var formentlig årsag til, at der dukkede mange mennesker op.

  Således konstaterede den afgående formand for Hovedgård Lokalråd Henrik Kjær Andersen, at de seks kander kaffe nok ikke rakte til alle de op mod 90 fremmødte.

  Efter selve årsmødet fortalte Hans Jørgen Vinther om de planer for udstykning, han har gang i for tiden.

  - Vi er i gang med at udstykke nye grunde på Coldingvej. Der skal udstykkes i alt 47 grunde. Vi starter med 28 og forventer, at der går omkring 10 år, før de alle er solgt, sagde Hans Jørgen Vinther.

  Han fortalte desuden om det projekt, han er i gang med på Vestergade nr. syv og nummer ni.

  Det ene hus er revet ned, og det næste følger efter.

  - Det er planen, at der skal opføres ni lejeboliger. Der skal være fire i ét plan og fem i to plan - alle får en lille terrasse.

  Lejlighederne vil være fra 80 kvm til 120 kvm, fortalte han.

  Han har ikke en præcis tidsangivelse for, hvornår lejlighederne er en realitet, bortset fra at det vil ske snart.

  Lige så stor interesse var der for at høre om planerne på savværksgrunden, der næsten er ryddet.

  Her kunne Kaj Clemmensen fra P. Olesen og Sønner fortælle, at man snart går i gang med at bygge.

  - Området har ligget stille i lang tid, men nu starter vi med at lave noget på den højre side af Frydsvej, fortalte Kaj Clemmensen.

  Han oplyste, at der i første omgang vil blive lavet 15-20 rækkehuse til udlejning.

  - Med lidt held tror vi, at vi kan få gang i det efter sommerferien, sagde Kaj Clemmensen.

  Underskud på skolen

  Efter præsentationen af de kommende udstykninger, præsenterede Lene Henriksen planerne for Hovedgård Hallen som Hovedgårds samlingssted for idræt, musik og andre kulturelle aktiviteter

  Hun vurderede projektet til at koste omkring 37 millioner kr. - heraf forventes det, at Horsens Kommune vil bevilge 10 mill. kr. til en ny hal.

  Hun understregede, at projektet skal tænkes sammen med renovering af skolen.

  Formand for skolebestyrelsen på Hovedgård Skole Janus Honoré gav på baggrund af sidste års debat om overbygningen på Hovedgård Skole en statusrapport om udviklingenen af Hovedgård Skole, hvor skoleleder Flemming Smith netop er stoppet.

  Han kunne fortælle om problemer med skolens økonomi.

  Et underskud på 3,5 mill. kr. betyder, at der skal skæres i lærerlønninger.

  Der skal dog formentlig ikke ske fyringer, men det kan reduceres ved naturlig afgang. Til gengæld understregede Janus Honoré, at skolens elever klarer sig fint.

  Byrådsmedlem Andreas Boesen (S) afsluttede aftenen med at give et kommunalt perspektiv på udviklingen i Hovedgård.

  Den hidtidige formand for Hovedgård Lokalråd Henrik Kjær Andersen valgte at trække sig fra Lokalrådet efter mere end otte år. Han har fået nye arbejdsopgaver i nogle af de øvrige foreninger, hvor han også er aktiv. Hvem der bliver ny formand, bliver, først besluttet, når den nye bestyrelse har haft konstituerende møde.

     Årsmødet den 24. marts 2014 - Biblioteket i Hovedgård.

  Dagen efter - skrev Horsens Folkeblad et fint lille resumé af aftenen.

   

  Klik her for at se artiklen fra Horsens Folkeblad:

   


  Årsmødet den 22. april 2015 - Hovedgård Hallens Cafeteria

  Efterfølgende bragte Østbirk/Østjysk Avis et resumé af aftenen:


  Følg dette link - og læs artiklen på side 9

  http://epaper.dk/%c3%b8stbirkavis%c3%b8stjydskavis/2015/nr-18/ 

   

   
   
   
  Copyright © Andrewscom