Årsmøde Hovedgård Lokalråd 

Hovedgård Lokalråd afholder Årsmøde i Den Grønne Aula på Hovedgård Skole den 2.6.2021 med start kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag til behandling på Årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest den 25.5.2021 på mailadresse: hovedgaardlokalraad@gmail.com.

Alle er vedkomne.