Aarhus Universitet udbyder her disse seks foredrag, alle aftener, fra kl. 19-21:

•        tirsdag den 27-09-2022 om Jordens dannelse og livets opståen

•        tirsdag den 04-10-2022 om kvantefysik

•        tirsdag den 25-10-2022 om hvordan vores søvn påvirker vores immunsystem

•        tirsdag den 01-11-2022 om jordskælv og deres effekter

•        tirsdag den 15-11-2022 om genmanipulation - muligheder og etiske overvejelser

•        tirsdag den 22-11-2022 om eksempler på den datalogi der ligger til grund for bl.a. kunstig intelligens, web og smartphones.